Barnehageplass

Ønsker du plass til barnet ditt i Veslefrikk Barnehage er søknadsfristen 1.mars. Dere må søke elektronisk gjennom Bærum kommune sine nettsider. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi vet at du er interessert.

Priser fra januar 2016

Ett barn: Kr. 3.005,- (maxpris: 2.655,- + kost: 350,-)

To barn: kr. 5.213,- (maxpris: 4.513,- + kost: 700,-)

30% søskenmoderasjon av maxprisen for barn nummer to.

50% søskenmoderasjon av maxprisen for barn nummer tre.

 

Kostpenger dekker lunsj hver dag, samt melk & frukt.

Juli er betalingsfri måned.