Åpningstider

Barnehagen er åpen mandag til fredag kl. 07.30 - 16.45.

Barnehagen er stengt:

- 5 Planleggingsdager i året

- Julaften til og med 2. januar.

- Påsken. Mandag etter palmesøndag til og med 2. påskedag.

- De tre siste hele ukene i juli. Uke 28,29 og 30 i 2018

 

Barna må ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret hvor hovedtyngden legges til sommeren.