Barnehageplass

Ønsker du plass til barnet ditt i Veslefrikk Barnehage er søknadsfristen 1.mars. Dere må søke elektronisk gjennom Bærum kommune sine nettsider. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi vet at du er interessert.

Priser for barnehageplass fra August 2022

Barnehageplass: Kr. 3 050,- + Kost: 150,-

Totalt: 3200,-

30% søskenmoderasjon av maxprisen for barn nummer to.

50% søskenmoderasjon av maxprisen for barn nummer tre.

 

Juli er betalingsfri måned.