Velkommen til Veslefrikk Barnehage

Visjonen våres: "Sammen skaper vi vennskap, mestring, trygghet og glede"