Velkommen til Veslefrikk Barnehage

Visjonen våres: "Gode barndomsminner skapes gjennom bevegelsesglede"