Trivsel

I Veslefrikk barnehage har vi særlig fokus på trivsel for både ansatte og barn.

De ansatte har stor innflytelse på hverdagen sin noe som bidrar til spennende, kreative og faglige aktiviteter og prosjekter i barnehagen. De ansatte får også tilbud om flere ulike kurs hvert år. For barna har vi en målsetting om : HVERT ENKELT BARN SKAL I LØPET AV EN DAG, FØLE SEG SETT, RESPEKTERT OG TRYGG.        

             Dette oppnåes ved at de voksne i barnehagen:

  • Oppmuntrer barna til å gi uttrykk for sine meninger, tanker, ønsker og støtter dem i sine undringer.
  • Tar barna på alvor, møter dem på en anerkjennende og respektfull måte.
  • Lytter, tolker og handler i tråd med barnas kroppsspråk.
  • Er tydelige og ansvarlige både i forhold til enkeltbarn og for hele barnegruppen.
  • Tar seg tid og rom til å lytte og samtale med barna, samt kommunisere med barn og foreldre på en god måte.
  • Ønsker å forstå og møte barnet der det er.
  • Tar ansvar for relasjonen til hvert enkelt barn og for hele barnegruppen.