Styret

I styret sitter fire foreldrerepresentanter og en ansatt i barnehagen. På generalforsamlingen blir det valgt to foreldrerepresentanter som blir sittende i styret i to år av gangen. Epost til styret: styret@veslefrikkbarnehage.no

STYRET:

Jørgen Spjøtvold - Styreleder

Aleksander Kingdon Winther-Hjelm - Styremedlem

Patrik Linstad - Styremedlem

Anja Thvedt - Styremedlem

Ellen Granberg - Styremedlem/Ansattes representant