Styret

I styret sitter fire foreldrerepresentanter og en ansatt i barnehagen. På generalforsamlingen blir det valgt to foreldrerepresentanter som blir sittende i styret i to år av gangen. Epost til styret: styret@veslefrikkbarnehage.no

STYRET:

Lars Norberg - Styreleder
Tlf: 99151398

Charlotte Kvasnes Dahl-Jørgensen - Styremedlem/ Økonomiansvarlig

Kine Særte- Styremedlem

Christian Linnestad - Styremedlem