Ledig barnehageplass fra august

Vi har ledig barnehageplasser fra august. Husk søknadsfristen 1.mars 2021.

Fra august 2021 har vi flere ledig barnehageplasser. Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars for året 2021-2022 for å være sikret en barnehageplass for barn født før 1.desember 2020. Det er løpende opptak resten av året, men da må man stå på venteliste til det blir ledig plass. 

Hvorfor søke barnehageplass for ditt barn:

- Bli kjent med andre barn og få venner.

- Lek, læring og fysisk aktivitet. Delta i et fellesskap i en variert hverdag.

- Språklæring og god språklæring gjør barnet godt rustet til å begynne på skolen. 

Praktisk informasjon:

- Søknadsskjema finner man på Bærum kommunes hjemmesider: https://www.baerum.kommune.no. Velg fanen barnehage.

- Pris for barnehage er per i dag kr. 3230,- pr.mnd. Betaling for kost kan komme i tillegg.

- Familier med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under r. 566 100,- i året kan søke om redusert foreldrebetaling. Det må sendes med dokumentasjon (siste skattemelding, siste lønnslipp, dokumentasjon fra NAV o.l). 

- Gratis kjernetid: Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt lavere enn 566 100 kroner per år har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

- Søknadsskjema og mer informasjon finner du her: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/informasjon-til-foreldre/ Det søkes på samme søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Vedtaket gjelder fra den 1.i måneden etter at søknaden og dokumentasjon er mottatt, og ut barnehageåret. Fra 1.august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner. 

På grunn av covid-19 kan vi dessverre ikke ta i mot besøk og vise dere rundt i barnehagen. Ring oss gjerne så skal vi fortelle dere det dere trenger å vite om oss. Vi ser frem til å høre fra dere:)