Trivsel

I Veslefrikk barnehage har vi særlig fokus på trivsel for både ansatte og barn.

De ansatte har stor innflydelse på hverdagen sin hvilket bidrager til spendende, kreative og faglige aktiviteter og projekter i barnehagen. De ansatte får også tilbud om flere ulike kurs hvert år. For barna har vi en målsetting om : HVERT ENKELT BARN SKAL I LØPET AV EN DAG, FØLE SIG SETT, RESPEKTERET OG TRYGG.        

             Dette oppnåes ved at de voksne i barnehagen :

  • Tar barna på alvor og møter dem på en annerkjendene og respektfuld måte.
  • Oppmuntrer barna til at gi uttrykk for sine meninger, tanker og ønsker og støtter dem i sine undringer.
  • Lytter, tolker og handler i tråd med barnas kroppssprok.
  • Er tydelige og ansvarlige både i forhold til enkeltbarn  og for hele barnegruppen.
  • Tar sig tid og rom til at lytte og samtale med barna, samt kommunisere med barn og foreldre på en god måte.
  • Ønsker at forstå og møte barnet der det er.
  • Tar ansvar for relasjonen til hvert enkelt barn og for hele barnegruppen.