Ledige stillinger

Vi søker en styrer i 1 års 100% vikariat og 1 pedagogisk leder i 100% fast stilling.

Veslefrikk barnehage er en privat to avdelings barnehage som ligger på Slependen. Barnehagen har en avdeling med små barn i alderen 1-3 år, og en avdeling med store barn i alderes 3-6 år. Høsten 2015 flyttet vi inn i nye lokaler i 1.etasje i klubblokalet til IL Jardar. Vi har et stort uteareal, samt kort vei til skog, buss, tog og gangavstand til Sandvika.

Vår Visjon: "Sammen skaper vi vennskap, mestring, trygghet og glede"

Våre satsningsområder er sosial komptanse, matematikk, natur og livskvalitet.

Vi søker en 100% styrer i 1 års vikariat og en 100% fast pedagogisk leder/barnehagelærer til vår flotte barnehage fra august 2019.

Arbeidsoppgaver styrer:

- Daglig drift og faglig ledelse av barnehagen

- Drive barnehagen i henhold til lov og forskrift, samt barnehagens vedtekter

- Personalansvar og veiledning

- Økonomiansvar

- Bidra til et trygt og inkluderende miljø for barn og voksne

- Bidra til god relasjon til foreldre

- Ansvar for planlegging og gjennomføring av møtevirksomhet

- Opptak av nye barn

 

Arbeidsoppgaver pedagogisk leder:

- Faglig ledelse og drift av avdeling i barnehagen

- Planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet

- Være en del av barnehagens lederteam og bidra til kompetanseheving av barnehagen

- Ansvar for omsorgen av hvert enkelt barn og barnegruppen

- Tilrettelegge for godt samarbeid med foresatte

- Ansvar for planlegging og gjennomføring av avdelingsmøter, foreldresamtaler og foreldremøter.

 

Kvalifikasjoner for styrer:

- Har barnehagelærerutdanning og /eller styrerutdanning

- Ansvarsbevisst, initiativrik og fleksibel

- Modig og engasjert

- Faglig sterk

- Gode samarbeidsevner og evne til å motovere de ansatte

- Gode lederegenskaper

- Har god arbeidskapasitet og bruker digitale verktøy

- Gode norkskunnskaper muntlig og skriftlig

 

Kvalifikasjoner pedagogisk leder:

- Har barnehagelærerutdanning eller annen relevant høyskoleutdanning, gjerne med ledererfaring

- Ansvarsbevisst, initiativrik og fleksibel

- Modig og engasjert

- Leken og kreativ

- Gode samarbeidsevner og evne til å motivere dine medarbeidere

- Gode lederegenskaper

- Har god arbeidskapasitet og bruker digitale verktøy

- Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

 

Vi tilbyr:

- Engasjert, positive og faglgie oppdaterte kollegaer

- Lønns-og tariffavtale via PBL (Private barnehagers landsforbund)

- Relativt nye lokaler som ligger i et område med gode turmuligheter

- Fri jul og påske, og 5 uker ferie

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse av stillingene.