Styret

I styret sitter fire foreldrerepresentanter og styrer i barnehagen. På generalforsamlingen blir det valgt to foreldrerepresentanter som blir sittende i styret i to år av gangen.

STYRET:

Henrik Topnes Finsberg- Styreleder

Nikola Olsen- Styremedlem/ Økonomiansvarlig

Kine Særte- Styremedlem

Lars Norberg- Styremedlem

Therese Grøttumsbråten- Daglig leder/Styremedlem