Styret

I styret sitter fire foreldrerepresentanter og styrer i barnehagen. På generalforsamlingen blir det valgt to foreldrerepresentanter som blir sittende i styret i to år av gangen.

STYRET:

Julie Schive Hovde-Hagen- Styreleder

Nikola Olsen- Styremedlem

Andreas Nicolaysen- Styremedlem/ Økonomiansvarlig

Henrik Topnes Finsberg- Styremedlem

Therese Grøttumsbråten- Daglig leder/Styremedlem